باز کردن
مرجع گردشگری ایران و جهان > آموزش و راهنما > اطلاعات استان ها > شماره تلفن و آدرس هتل های شهر اهواز

شماره تلفن و آدرس هتل های شهر اهواز

هتل_پارس_اهواز

شماره تلفن و آدرس هتل های شهر اهواز

هتل ها

نشانی تلفن kنام
کوی ملت

۴۴۴۰۳۰۶و۴-۴۴۴۲۴۳۳

هتل اکسین
خ مسلم

۲۲۲۱۱۰۱

هتل اخوت
خ امام

۲۲۲۲۷۸۷

هتل اسلامی
خ امام

۲۲۲۲۲۵۳

هتل افشار
کیوان

۲۲۲۶۸۴۶

هتل الصادق
خوانساری

۲۲۱۰۲۹۶

هتل امین
امام

۲۲۲۵۵۰۵

هتل اهواز
شریعتی

۸-۲۲۱۷۲۰۰

هتل ایران
میدان تره بار- آزادگان

۴۴۴۲۴۷۳-۲۲۲۲۳۶۱

هتل بهارستان
صدر السادات

۹-۲۲۱۷۰۶۷و۲۲۱۱۰۲۳

هتل بهبهانی
خ امام

۲۲۲۲۵۳۴-۲۲۲۲۹۰۴

هتل پارک نو
خ امام

۲۲۲۴۰۶۶

هتل تخت جمشید
امام

۲۲۲۲۶۹۷-۲۲۲۳۴۹۱

هتل خرم
شریعتی

۲۲۲۴۵۳۱

هتل جهان
امام

۶-۲۲۲۱۸۲۵و۲۲۲۴۶۴۰

هتل ستاره
شریعتی

۲۲۲۴۶۶۰

هتل شکوفه
شریعتی

۲۲۱۱۰۴۲-۲۲۲۲۲۲۱

هتل طلوع
سلمان فارسی

۲۲۲۳۱۸۲

هتل عتابی پور
باغ معین

۵-۲۲۲۰۰۹۱و۵-۲۲۲۱۰۹۱

هتل فجر
شریعتی

۲۲۲۵۰۸۹

هتل فردوسی
صدر السادات

۲۲۲۷۷۹۵

هتل قائم
خ امام

۲۲۲۴۷۴۱

هتل قصر شیرین
خ امام

۲۲۲۲۶۶۶-۲۲۲۲۸۸۸

هتل کاخ
خ شریعتی

۲۲۲۲۱۱۱-۲۲۲۷۷۷۸

هتل کارون
مسلم

۲۲۲۴۳۴۶

هتل کارون نو
قنواتی

۸-۲۲۱۱۰۲۷

هتل کوثر
محمدی

۲۲۱۴۱۸۹

هتل محمدی
خ امام

۲۲۲۲۶۱۰-۲۲۲۵۷۵۷

هتل نادری
وکیلی

۲۲۲۹۰۸۳

هتل وحدت
شریعتی

۲۲۱۵۲۸۸-۲۲۱۵۲۹۷

هتل ولی عصر (عج)

 

 

دانشگاههای شهر اهواز

نشانی تلفن kنام
 

۱۹-۳۳۳۰۰۱۰

دانشگاه شهید چمران
 

۳۳۴۸۴۲۰

دانشگاه آزاد

 

هنوز دیدگاهی نوشته نشده است

نوشتن دیدگاه

فرم دیدگاه

وارد کرد گزینه هایی که (*) دارند الزامی می باشد


سه + = 11

درباره نویسنده: آگهی

طراحی شده توسط تصویرگران خیال

بازگشت به بالا.