باز کردن
مرجع گردشگری ایران و جهان > آموزش و راهنما > اطلاعات استان ها > لیست و شماره تلفن آژانس های مسافرتى هوایی شیراز

لیست و شماره تلفن آژانس های مسافرتى هوایی شیراز

لیست و شماره تلفن آژانس های مسافرتى هوایی شیراز

 

نام

تلفن

نمابر

آدرس

آر ابان

۶۳۰۰۷۵۲

۶۳۰۰۷۵۲

شیراز، فرهنگ شهر، ا ستگاه ۱۱

آر و گشت

۲۲۲۸۹۵۹

۲۲۲۸۱۶۴

شیراز، هتل آر وبرزن

آزادگان

۶۲۷۸۱۰۶/۶۲۸۶۱۸۱

۶۲۶۶۱۳۲

شیراز، م دان دانشجو

ارم گشت

۲۳۵۴۷۹۸

۲۳۵۴۷۹۸

شیراز، خ مرداد، جنب بانک ملت

ارمغان

۶۲۵۸۷۸۹-۸۶

۶۲۵۸۷۸۹

شیراز، معال آباد، ساختمان الوند

اسپار

۶۲۶۱۷۴۶

۶۲۶۹۴۸۹

شیراز، بولوار مطهری، زرگری سابق، روبروی مطب دکتر رجا ی

اورال

۲۳۵۶۹۳۳/۲۳۳۲۷۳۷

۲۳۵۹۸۲۹

شیراز، خ ابان انقلاب(مش رفاطمی)، روبروی پاساژ قائم

باراندازان شیراز پرواز

۸۲۰۶۵۲۱/۰۹۱۲۱۰۹۹۶۱۴

۸۲۱۵۶۶۸

شیراز، بلوار ام ر کب ر، جنب خسازی

بلند آسمان پارسه

۲۳۴۴۸۹۳

۲۳۴۴۲۹۳

شیراز، خ ۲۰ متری س نما سعدی روبروی ب مه دانا

بهار سبز پارس

۲۲۸۵۷۲۵

۲۲۸۵۷۲۵

شیراز، خ عف ف آباد، ساختمان آر ا، طبقه ۲

پارس مسافر

۲۲۴۰۶۴۵/۲۲۲۳۱۶۳

/۰۹۱۷۱۱۱۸۵۱۴

۲۲۲۹۶۹۳

شیراز، خ ابان زند، جنب س نما ا ران

پ ارساناتور

۲۳۳۲۹۸۲/۲۳۵۰۰۷۰

۲۳۳۲۹۸۲

شیراز، ب ن چهار راه گمرک و باسکول نادر، جنب مخابرات

پارم س گشت شیراز

۲۳۳۸۲۵۷

شیراز، خ نادر، نبش کوچه ۴، ساختمان شا ان واحد ۲

پر پرواز پارس

۲۳۳۸۸۲۱

۲۳۳۸۸۲۱

شیراز، خ قصرالدشت، سه راه برق

پرد س

۲۳۳۷۷۱۰/۲۳۰۱۱۱۶/۲۳۰۱۱۱۵

۲۳۳۳۲۵۱

شیراز، خ ابان معدل، روبروی هنرستان معدل

پرس اتور

۲۳۳۸۶۲۷

۲۳۳۴۶۲۳

شیراز، خ ابان صورتگر، نبش خ ابان ارد بهشت

تارخ

۲۳۰۱۳۸۱/۲۳۰۱۳۸۰

/۲۳۵۸۰۰۲/۲۳۵۶۴۳۸

۲۳۳۰۳۵۵

شیراز، سی متری س نما سعدی جنب داروخانه بابک

حقاح

۶۲۷۷۴۴۴

۷۲۷۷۴۶۴

شیراز، خ اب وردی، جنب پمپ بنز ن

داروان

۲۲۴۰۴۸۲-۴

۲۲۴۰۴۸۲

شیراز، خ ابان فردوسی، مجتمع تجاری سروش، پلاک ۳۸

دار وش س ر فارس

۲۳۰۴۱۵۰/۲۳۰۸۹۶۹

۲۳۰۴۱۵۰

شیراز، خ صورتگر، نبش خ معدل، جنب کالای پزشکی صاحب الزمان

دراک

۲۳۳۸۸۳۶/۲۳۵۴۱۴۲-۲۳

۲۳۰۰۶۹۹/۲۳۰۹۳۴۲

شیراز، خ ابان فلسط ن، چهار راه هدا ت

دن ا گستر

۷۲۶۰۹۹۹

۷۲۶۰۹۹۹

شیراز، بلوار مدرس، ا ستگاه کاوه، روبروی فروشگاه رفاه

د ار مهر

۸۲۲۷۴۵۵

۸۲۲۷۴۵۵

شیراز، چهار راه ر شمک، ساختمان تجاری در س

رخش

۸۲۰۴۰۳۰/۸۲۰۴۰۴۰-۵۰

۸۳۰۹۰۸۸

شیراز، خ ابالن شمس تبر زی، سه راه بهار

رهپو ان فارس مهاجر

۶۲۹۳۱۹۱-۴

۶۲۹۳۱۹۱-۴

شیراز، م دان دانشجو

روزهای تاپ ک

۶۲۴۳۵۴۹

۶۲۴۳۵۴۹

شیراز، خ معال آباد، مجتمع گاندی

ر اح ن

۲۳۰۰۴۴۳/۲۲۰۴۴۲

۲۳۳۶۶۵۳

شیراز، ابتدای ملاصدرا، روبروی خ ابان هدا ت

ساحل طلا ی

۶۲۵۶۸۹۰

۶۲۷۷۰۱۲/۶۲۷۱۴۴۲

شیراز، بلوار معالی آباد، پاساژ گاندی

ساراتور

۲۲۲۴۸۶۵-۶

۲۲۲۴۸۶۵

شیراز، خ ش د دستغ ب، نرس ده به حرم شاهچراغ

سپ ده پرواز

۶۲۷۵۰۳۱-۳

۶۲۶۷۹۰۵

شیراز، خ ابان قصرالدشت، خ ابان عف ف آباد، جنب بانک ملت

ستارگان

۶۲۳۷۱۵۸

شیراز، شهرک ش د باهنر، بلوار سی متری ش د خل ل زارع

ستاره پرواز

۲۳۰۱۵۱۱-۱۲/۲۳۰۶۹۵۲

۲۳۰۶۹۵۲

شیراز، خ ابان قصرالدشت، خ ابان برق، روبروی صاحب د وانی

ستاره گشت آسمان شیراز

۲۳۰۵۶۰۰

شیراز، خ قصرالدشت، پاساژ ولی عصر، طبقه دوم

سماء

۲۳۰۸۸۵۲-۴/۶۲۷۴۵۳۵

۲۳۰۸۸۵۲-۴/۲۳۵۸۴۱۵

شیراز، خ ابان ملاصدرا، نرس ده به خ ابان حک می

سمند

۶۳۱۷۴۷۴

۶۳۱۶۶۱۱

شیراز، جنب فروشگاه رفاه

سومر گشت پارس

۲۲۲۹۳۹۹

۲۲۲۹۳۹۹

شیراز، خ فردوسی، مجتمع تجاری سروش

س ر فارس

۲۳۰۹۹۸۴/۲۳۳۷۵۰۳

۲۳۵۸۲۳۹

شیراز، خ س د جمال الد ن اسدآبادی، جنب شرکت عمران و توسعه فارس

شناسا

۰۹۱۷۱۱۱۳۴۲۲

۲۲۲۰۰۲۸

شیراز، سه راه طالقانی، پاساژ اسلامی، طبقه فوقانی

ش ده

۷۲۰۴۰۰۰

۷۲۰۴۰۰۰

شیراز، خ جانبازان، ب ست متری ششم جنب تاکسی تلفنی

شیراز اکسپرس

۲۲۹۶۶۰۰/۲۲۷۰۶۳۰/۲۲۹۶۵۸۷

۲۲۹۳۶۳۳

شیراز، خ آزادی، نبش خاکشناسی

شیراز پرواز

۲۳۳۸۵۴۲/۲۳۳۹۲۷۳/۲۳۵۹۲۵۸

۲۳۵۷۱۲۸

شیراز، خ اختر معدل روبروی هنرستان معدل

شیراز تور

۲۲۲۰۵۵۹

۲۲۴۱۲۳۴

شیراز، سه راه طالقانی، بازار زرگرها، پاساژ صادقی، طبقه دوم، پلاکهای ۳۱۵و۳۱۶

شیراز هجرت

۶۲۷۰۳۱۶/۶۲۸۱۴۱۷/۶۲۶۴۸۶۶/۶۲۶۸۳۰۷

۶۲۷۸۲۰۷

شیراز، خ قصردشت، چهار راه زرگری

صفری

۲۳۵۹۵۹۸/۲۳۵۹۰۰۹

۲۳۰۳۶۲۴/۲۳۳۷۲۴۷

شیراز، خ قصردشت، خ س د جمال الد ن اسدآبادی

عرش پرواز

۲۳۵۸۸۹۷

شیراز، خ زند، پاساژفرجاد ان

عرش ان

۶۳۰۸۷۵۰/۶۳۰۵۴۲۸

۶۳۰۱۵۵۷

شیراز، فلکه معلم، فرهنگ شهر، ا ستگاه ۱۴

علی پور

۲۳۰۸۱۹۳/۲۳۰۴۴۰۹/۲۳۳۸۲۹۵

۲۳۳۲۰۲۲

شیراز، چهار راه خ رات، اول خ ابان وصال، نبش کوچه ۱۸

فاخته مهر

۲۳۰۸۸۷۱-۴

۲۳۵۳۹۷۵

شیراز، خ زند،خ ش د فق هی، پلاک ۹۴

فارس معراج

۲۲۲۰۵۲۵-۶

۲۲۲۰۵۲۷

شیراز، سه راه نمازی

فارس کتا س ر

۲۳۰۵۵۵۷

شیراز، هتل پارس

فخر شیراز

۶۲۵۹۴۱۱-۱۲-۱۳

۶۲۵۹۴۱۱-۱۲-۱۳

شیراز، بلوار تاچارا نرس ده به ز ر گذر م رزای شیرازی، نبش کوچه وصال

فراتور

۶۳۱۳۱۳۳-۴۰

۶۳۱۹۰۰۰

شیراز، بلوار مدرس، آخر فضل آباد، خ فدک، نبش کوچه ۲۱۹

فرهنگ س ر پارس

۲۳۵۹۰۹۱

۲۳۵۹۰۹۱

شیراز، خ س نما سعدی، چهار راه مش ر نو

گردشگران شیراز

۲۳۳۱۱۲۳/۲۳۳۱۱۲۶

شیراز، خ زند، خ رودکی، جنب هتل آپارتمان هد ش

گشت تور

۲۳۰۱۹۰۰/۲۳۳۴۹۸۰

۲۳۳۹۱۹۸

شیراز، خ صورتگر، نبش خ اختر معدل، طبقه همکف

گلبانگ

۲۲۷۰۸۲۰/۲۲۹۱۳۴۸/۲۲۹۷۳۵۱

۲۲۷۴۳۶۱

شیراز، خ خاکشناسی پلاک ۱۰

لوتوس

۶۲۹۳۳۰۹

۶۲۹۳۰۹۹

شیراز، بلوار زند، پاساژ فرجاد ان، طبقه دوم

مشاور ن سفر

۶۲۸۹۸۰۰

۶۲۸۹۸۰۰

شیراز، خ ا وردی، روبروی بانک توسعه صادرات

مهاجران سرزم ن پارس

۷۳۰۶۰۵۱

۷۳۰۶۰۵۱

شیراز، چهار راه پ رن ا جنب بنگاه عز زی

مهاجری

۲۲۲۶۹۶۳/۲۲۲۸۱۸۷/۲۲۲۰۳۵۳-۴

۲۲۲۶۳۶۶

شیراز، چهارراه زند، جنب کتابفروشی شف عی

مهر و ماه

۲۳۳۰۷۳۷/۲۳۳۱۰۷۸

۲۳۰۸۷۹۸/۲۳۰۵۹۰۰

شیراز، ابتدای خ ابان مش ر غربی، روبروی داروخانه رازی، ساختمان پارس

نارون

۶۲۸۸۰۵۰

۶۲۸۸۰۵۰

شیراز، خ بعثت، روبروی استاد وم حجاب

نور صالح ن

۲۳۵۳۴۴۰/۰۹۱۷۱۸۱۲۲۹۳

۲۳۳۰۲۸۴

شیراز، خ قاآنی شمالی، نبش کوی رحمت

نوش ن

۲۳۴۲۳۴۲/۲۳۰۵۶۳۶

۲۳۳۸۹۴۶

شیراز، خ نشاط، روبروی پارک نگ صدرا

نوماد گشت

۲۲۷۴۶۴۱-۲/۲۲۸۹۵۸۸-۹۰/۰۹۱۷۷۱۲۹۱۴۳

۲۲۷۴۶۴۳/۲۲۷۴۶۴۳

شیراز، فلکه اطلسی، خ آر ا

هدهد

۶۲۶۹۳۲۳

۶۲۷۹۳۲۳

شیراز، بلوار چمران، مقابل ب مارستان حافظ

هد ش

۶۲۹۳۷۲۹

۶۲۹۳۷۲۹

شیراز، بلوار اب وردی، ابتدای بلوار چمران

هفت آسمان شیراز

۲۲۹۹۷۸۸/۲۲۹۹۷۸۹

۲۳۹۳۶۷۷

شیراز، خ ساحلی غربی، بالاتر از جهاد دانشگاهی

هفت عرش سارا

۶۲۹۱۱۱۱

۶۲۹۱۱۱۱

شیراز، هتل چمران

همت س ر

۲۳۰۲۴۱۱/۲۳۰۵۹۹۵

۲۳۰۲۴۱۱

شیراز، ابتدای ۲۰ متری س نما سعدی، ساختمان دکتر اسکندری

اس

۲۳۰۳۴۶۰/۲۳۰۵۶۷۴/۲۳۰۵۳۴۹-۵۰

۲۳۵۴۱۴۹

شیراز، خ وصال،شمالی، مقابل اداره کل ب مه

هنوز دیدگاهی نوشته نشده است

نوشتن دیدگاه

فرم دیدگاه

وارد کرد گزینه هایی که (*) دارند الزامی می باشد


+ هفت = 10

درباره نویسنده: آگهی

طراحی شده توسط تصویرگران خیال

بازگشت به بالا.