باز کردن
مرجع گردشگری ایران و جهان > - آشنایی با ایران > شماره تلفن و آدرس هتل های شهر تهران

شماره تلفن و آدرس هتل های شهر تهران

هتل های شهر تهران

شماره تلفن و آدرس هتل های شهر تهران

)

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
نرسیده به میدان آرادی ک شهید مردی

۶۰۰۵۲۸۱-۶۰۰۶۶۷۸

۱A آریا
سمیه بین دکتر مفتح و فرصت

۸۸۴۲۴۷۹-۸۸۳۰۰۱۹۴

۲A آزادی
خ ملت سه راه اکباتان جنب بانک ملت 

۳۱۱۸۳۲۰-۳۱۱۸۵۵۱

۱B آسیا
اکباتان هشت متری بانک صادرات 

۳۱۱۲۳۲۳۳-۳۹۲۰۶۰۰

۱A آرمان
طالقانی روبروی هلال احمر

۸۹۰۰۲۸۶-۸۹۰۷۴۷۵

۲T اطلس
انقلاب نبش خ وصال

۶۴۹۷۹۶۳-۶۴۴۶۲۸۸۹

۳T البرز
 بلوار کشاورز خ ۱۶ آذر خ نصرت شرقی

۶۴۱۸۶۷۹-۶۴۱۸۶۲۳

۳T امید
خ طالقانی نبش ایرانشهر

۸۳۰۴۰۶۶-۸۸۲۵۵۰۵

۳T امیر
خ طالقانی جنب بنیاد شهید

۶۴۶۷۲۵۱-۶۴۶۷۲۵۵

۴A انقلاب
میدان انقلاب خ کارگر شمالی ک مجد

۹۲۵۲۱۰-۶۴۲۹۸۲۹

۲T اورین
شمیران پس قلعه منطقه دربند اوسون   ۲C اوسون
بزرگراه چمران سه راه اوین 

۲۰۷۸۶۰۶-۲۰۹۰۴۲۵

۴A اوین
میدان ولی عصر خ ولی عصر ک شهید شهامتی

۸۹۰۳۱۶۲-۸۹۰۲۱۶۱

۲A ایران
ایرانشهر جنوبی بین سمیه و انقلاب

۸۸۴۶۶۵۰-۸۸۲۰۵۱۸

۳T ایرانشهر

(ب)

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
 بزرگراه چمران تقاطع اوین 

۲۰۷۳۰۲۲-۲۰۷۳۰۲۱

۵A بزرگ آزادی
بزرگراه چمران چهار راه پارک وی

۲۰۴۰۰۲۱-۲۰۴۰۲۱۵

۵A بزرگ استقلال
خ ولی عصر خ مطهری 

۸۷۲۱۶۵۶-۸۷۱۲۸۵۷

۴T بزرگ تهران
فروسی جنوبی عبدالحمید

۶۷۱۹۹۹۱-۶۷۰۹۹۲۲

۴T بزرگ فردوسی
شپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان

۸۸۲۹۸۸۱-۸۸۲۳۰۸۰

۲B بلور
بلوار کشاورز روبروی پارک لاله

۸۹۶۴۷۱۶-۸۹۶۰۵۳۳

۲T بلوار

 

(پ ت ث)

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
 آزادی نرسیده به میدان آزادی کوچه نورشهر

۶۰۰۶۶۷۸-۶۰۰۵۲۸۹

۱A پارت
ولی عصر خ طالقانی روبروی جهاد سازندگی 

۶۴۲۹۲۱۱-۶۴۶۹۰۲۹

۲T پارسا
جمالزاده جنوبی نرسیده به جمهوری 

۶۴۲۴۰۵۱-۶۴۲۳۸۹۸

۱A پاسارگاد
کارگر شمالی خ ۱۶ خ قدس فجر جنوبی ۱

۸۰۰۷۴۲۳-۸۰۰۸۰۶۹

۲ پانسیون زرین
خ گاندی کوچه نهم 

۸۸۸۵۱۳۷-۲۲۷۳۹۴۹

۱ پانسیون مادر
ولی عصر چها راه پارک وی 

۲۰۴۱۱۳۲

۱ پانسیون مریم
جمهوری بعد از حافظ کوچه محمد بیگ

۶۷۰۸۵۷۱-۶۷۲۰۸۳۹

۱T پرستو
ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن

۵۳۷۶۹۵۸-۵۳۷۷۱۰۳

۲B پیروز

 

(ج چ ح خ )

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
 ولی عصر نبش طالقانی ک رحیم زاده

۶۴۶۵۵۹۶-۶۴۰۲۹۵۸

۳A جهان
فردوسی کوچه بانک ملی 

۶۷۰۵۳۳۱-۶۷۰۹۰۶۲

۱T حافظ
امیر کبیر ک نوید

۳۱۱۲۷۵۷-۳۱۱۶۲۶۸

۲B

خیام 

 

(د ذ ر ز ژ )

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
ولی عصر روبروی پمپ بنزین

۸۷۲۲۷۸۶-۸۷۱۶۳۷۷

۳T رامتین 
خ حافظ خ استاد شهریار

۶۷۰۶۸۵۵-۶۷۰۹۴۲۱

۳B رودکی
سعدی جنوبی جدید الحداث بلوک اشرفی

۳۹۰۹۴۳۸-۳۹۱۴۲۵۶

۲T زیبا

 

(س ش)

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
 شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی 

۷۵۰۱۰۸۲-۷۵۰۹۷۱۹

۲B ساسان
میدان فردوسی خ فرصت ک نمازی

۸۳۵۰۰۲۰-۸۸۲۰۶۶۶

۱T سروش 
جمهوری اول لاله زار نو

۳۹۲۲۰۴۲۲-۳۱۱۷۶۵۳

۱T سعدی
خ مفتح کوچه اردلان

۸۸۲۵۷۰۱-۸۸۲۰۹۳۴

۲T سفیر
خ ولی عصر بالاتر از عباس اباد

۸۷۲۱۷۰۵-۸۷۱۱۹۲۱

۴ سیمرغ
خ دماوند سه راه تهران پارس

۷۷۰۰۴۱-۷۷۰۰۴۶

۴T شهر
سعدی شمالی 

۳۱۱۴۲۸۲-۳۹۲۷۵۴۸

۲T شیراز

 

(ص ض ط ظ ع غ ف ق)

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
سعدی جنوبی

۳۸۲۸۹۱۲-۳۹۱۵۰۱۱

۲A فارس
فردوسی خ تقوی ک بهداشت

۶۷۱۲۶۵۷-۶۷۱۲۴۹۴

۱T فردوسی
میدان فردوسی ک شاهرود

۸۸۰۴۰۲۷-۸۸۹۵۷۵۷

۱C فردوسی فرد
فرصت بین سمیه و انقلاب ک سهیل

۸۸۳۸۳۰۳-۸۸۲۰۹۵۱

۲A فردیس
فرصت بین سمیه و انقلاب

۸۸۳۷۱۰۶-۸۸۳۷۳۳۰

۲T فرصت
خ امیر کبیر ک دولت آبادی

۳۱۱۳۵۰۸-۳۱۱۳۴۸۷

۱A فیروزه
استاد نجات اللهی خ شاداب

۸۹۰۲۲۰۸-۸۸۰۱۴۹۰

۱T قدس 
سمیه بین خ مفتح و فرصت 

۸۸۲۵۶۱۶-۸۸۲۵۶۱۷

۲C قناری

 

(ک گ ل م ن و ه ی )

نشانی تلفن درجه/ستاره نام
سپهبد قرنی ک بیمه

۸۸۰۸۶۲۹-۸۸۰۸۱۹۵

۱A کاج
ولی عصر بعد از زرتشت ک غفاری

۸۹۰۱۸۴۹-۸۸۰۶۰۴۰

۳T کارون
میدان ولی عصر ک خسرو وفادار

۸۹۰۸۳۷۱-۸۸۹۱۶۱۵

۴A کوثر تهران
خ فاطمی جنب خیابان حجاب سازمان آب

۹-۶۵۵۰۲۱۸

۵T لاله
حافظ جنب آتش نشانی

۶۷۱۱۴۱۷-۶۷۱۱۴۱۸

۱B گلستان
هفت تیر خ مفتح نبش سمیه

۸۸۳۱۶۴۱-۸۸۳۱۶۴۹

۲T مارلیک
سپهبد قرنی

۸۳۰۰۰۸۳-۸۳۰۰۰۸۷

۳A مرمر تهران
میدان هفتم تیر

۸۳۰۷۵۰-۸۸۴۱۵۹۲

۲C مروارید
طالقانی نبش شهید مفتح

۸۸۳۵۱۲۵-۸۸۲۲۶۸۱

۲A مشهد
دکتر مفتح روبروی تربیت معلم

۸۸۱۸۶۱-۸۸۴۲۵۸۷

۲A مینا
هفت تیر خ قائم مقام فراهانی

۸۸۲۴۲۴۹-۸۳۰۸۶۸۱

۲C نادر
جمهوری قبل از چهارراه راستانبول

۶۷۰۱۸۱۰-۶۷۰۱۸۷۲

۲B نادری
قبل از چها راه استانبول ک گوهر شاد

۶۷۰۹۵۲۰-۶۷۰۲۷۶۱

۳A نادری نو
میدان ونک خ ولی عصر خ شهید خدامی

۸۷۹۷۱۷۹-۸۷۷۳۰۲۱

۵T هما
طالقانی خ استاد نجات اللهی

۸۸۰۴۳۵۸-۸۸۰۴۳۴۴

۴T

هویزه

انقلاب ابتدای خ وصال شیرازی

۶۴۰۹۵۸۷-۶۴۰۲۰۰۲

۲A وصال

 

 

هنوز دیدگاهی نوشته نشده است

نوشتن دیدگاه

فرم دیدگاه

وارد کرد گزینه هایی که (*) دارند الزامی می باشد


4 − یک =

درباره نویسنده: آگهی

طراحی شده توسط تصویرگران خیال

بازگشت به بالا.